video/filme

aproapele

aparenţa

InformationTechnology

Publicitatea ne face să credem că, comodităţile deţinute pot transmite mesaje despre noi, ceea ce înseamnă că, de fapt, ne alienăm tot mai mult de noi înşine, preferând să lăsăm obiectele să vorbească în numele nostru, pericol asupra căruia avertizează şi Anthony Giddens: Consumul bunurilor cu renume devine un substitut al dezvoltării de sine: aparenţa înlocuieşte esenţa.

Criticii virtuoşi ignoră caracterul ludico-estetic al publicităţii. Ei presupun că un consumator va considera adevărate toate imaginile văzute şi că eficienţa publicitară este un efect al îndoctrinării. (Edgar Morin)

Memoria lumii –> Radio, Tv, Ziare, Cărţi –> Individ –> Memorie, Cultură –> Memoria lumii

Publicitatea răspunde unui număr de opt nevoi ascunse:Superman2_zpsf913a466

  • vânzarea securităţii emoţionale
  • vânzarea recunoaşterii meritului
  • vânzarea gratificării Egoului
  • vânzarea supapelor creatoare
  • vânzarea obiectelor ce răspund unor nevoi afective
  • vânzarea sentimentului puterii
  • vânzarea apartenenţei (la o clasă socială, la un grup etc.)
  • vânzarea nemuririi