Sfantul Isaac Sirul

fapte

Fii pașnic și smerit, ca să-i găsești pe toți prieteni. Împrejurările exterioare se schimbă odată cu lucrarea inimii, după cum e îndreptată spre bine sau spre ispite.

Omul primește luminarea potrivită purtării sale față de Dumnezeu; în măsura în care e atras spre cunoaștere se apropie și de libertatea sufletului, și în măsura în care are o inteligență din ce în ce mai liberă, trece de la o cunoaștere la altă cunoaștere, mai înaltă.

ISGenurile făptuirii materiale sunt: slujirea bolnavilor, primirea străinilor, spălarea celor osteniți, milostenia dată celor lipsiți, mângâierea celor îndurerați și întristați în inima lor. Genurile făptuirii imateriale sunt toate cele care nu se pot săvârși în afara noastră: fecioria, postul, lacrimile, citirea, slujba, liniștirea, rugăciunea și cele asemenea acestora.

1Scopul ostenelilor celui ce făptuiește corect lucrul său [ascetic] e acela de a-și face mintea de nebiruit pentru patimi, sănătoasă și nemișcată, iar scopul cunoașterii lui e acela de a apropia mintea de darul vederii dumnezeiești care e împlinirea contemplării.

răni

1. Am păzitor care mă păzește și nu poate vreuna dintre făpturi să se arate înaintea mea decât dacă se dă poruncă de sus. 

2. Socotește toate cele bune și cele rele ce se întâmplă trupului ca niște vise. Căci nu numai în vremea morții vei fi dezlegat de ele, ci de multe ori și înainte de moarte te părăsesc și pleacă. Dar pe acelea dintre ele care au vreo părtășie cu sufletul tău socotește-le că sunt avuțiile tale în veacul acesta și că  în cel viitor vor merge cu tine. Și, de sunt bune, veselește-te și mulțumește lui Dumnezeu în cugetul tău, iar de sunt rele, întristează-te și suspină și caută izbăvirea de ele cât timp ești încă în trup.

3. Nu căuta să fii cinstit când ești plin înăuntru de răni

4. Să te socotești pe tine păcătos, ca să te îndreptezi în toată viața ta. Fă-te prost într-un înțelepciune, ca să nu te arăți înțelept, prost fiind

5. De te-ai lepădat de toate lucrurile vieții, nu te vei certa nicidecum cu cineva pentru vreun lucru

6. Smerenia este haina lui Dumnezeu. Cine arată că e mare și tare are pe undeva o slăbiciune pe care vrea să o acopere cu mândria. Se poate spune că mândria e haina slăbiciunii lor. Dimpotrivă, smerenia e haina puterii lui Dumnezeu

7. Nu te veseli cu cel neînfrânat în viețuirea lui! Păzește-te însă să nu-l urăști! Și, de voiește să se ridice, dă-i mâna de ajutor și îngrijește-te până la moarte de ridicarea lui

8. Să nu schimbi dragostea față de fratele tău pentru dragostea față de vreun lucru. Pentru că el are în sine, fără să se vadă, ceva mai de preț decât orice.

 

Untitled